Meghívó Lakossági Fórumra – 2017.10.17.
2017-10-10
Meghívó – Nő az esély – foglalkoztatás (EFOP-1.1.3-17)
2017-10-17

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kisléta Község Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.


"A" típusú Pályázati kiírás:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


"B" típusú Pályázati kiírás:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal Kisléta Kirendeltségén kell benyújtani.
Bursa ösztöndíj (1)
Bursa ösztöndíj (2)