EFOP-1.5.3-16-2017-00041

„Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében”

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 493 709 157 forinttal támogatta, melyből Kisléta 46 982 268 forintot kap.
A konzorciumot magában foglaló 7 településen – Nagykálló, Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Vállaj, Fábiánháza – a következő 24 hónap során a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok, állásbörzék kerülnek megrendezésre.

A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, családi napokkal, sport – rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával kívánja támogatni a projekt.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, képzések kerülnek megszervezésre.

A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, melynek érdekében tartalmas kulturális programok, zenei rendezvények, egészségnapok kerülnek megrendezésre.

A térség országgyűlési képviselője, dr. Simon Miklós a projekt kapcsán kiemelte, hogy ez a program alkalmas lehet arra, hogy a konzorciumban részt vevő települések legsúlyosabb szociális gondjait kezelni tudják.

A program tervezett fizikai befejezése: 2020. március 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Adatvédelmi tájékoztató - GDPR
Meghívó pszichológus foglalkozásra