EFOP-1.6.2-16-2017-00117

Pályázat címe:
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kislétán
Pályázat azonosítószáma:
EFOP-1.6.2-16-2017-00117
Támogatás összege:
191.979.275 Ft
Kedvezményezett:
Kisléta Község Önkormányzata

 

EFOP-1.6.2-16

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A konstrukció részcéljai a következők:

• Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);
• Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
• Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
• Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
• Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
• Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
• Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
• Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;
• Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;
• Javuljon a közösségi kohézió a településen;

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kislétán

A projekt átfogó célja Kisléta településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő lakosok társadalmi felzárkózásának, és a település életébe történő beintegrálásának elősegítése a célcsoport szemlélet-formálásával, a komplex, egymásra épülő szolgáltatásfejlesztési elemek segítségével, és a helyi közösség aktív részvételével.
A program elsődlegesen a szegregátum lakóinak szemléletformálására irányul, komplex megközelítést alkalmazva, azonban a település egységességét erősítve a szegregálódás mértékének csökkentését célozva a település teljes lakossága számára biztosít olyan akciókat, amelyek növelik az elfogadást.
A fenti célok elérését Kisléta Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. A program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.

A projekt kezdete 2018. augusztus 15., befejezése 2021. augusztus 14.

A projekt időtartama 36 hónap.

A projektben a célcsoport életkörülményeinek komplex javítását többek között az alábbi tevékenységek segítik:
Képzések 5 db (Parkgondozó képzés – OKJ, Mezőgazdasági munkás képzés – OKJ, Motorfűrész-kezelő képzés – OKJ, Intézményi takarító képzés – OKJ, Kézműves térkő gyártó).

Közösségfejlesztő rendezvények; Lakókörnyezet higiéniájának javulását szolgáló beavatkozások; Képességfejlesztő és kompetenciafejlesztő foglalkozások; Tehetségfejlesztő foglalkozások; Sport és játékos szabadidős programok; Egészségmegőrzést, egészségfejlesztést, egészségtudatosság erősítését szolgáló programok.
A projekt keretén belül kialakításra kerül a település integrált részén a Csillagház, illetve a szegregátum területén a Csillagpont, melyek a tervezett szolgáltatásokhoz és programokhoz biztosítanak helyet.
A fejlesztéssel érintett gyermekek esetében a tehetséggondozás és az iskolai felzárkóztatás, valamint a játékos programok, a bevont aktív korúak esetében pedig a képzések, életviteli foglalkozások, egészségügyi és szociális programelemek járulnak hozzá a mélyszegénység felszámolásához.

2018. | 08. | 21.
Kisléta Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX BEAVATKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL SEGÍTIK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREKET KISLÉTÁN

Képzések, egészségügyi szűrések, az egészséges életmódra való ösztönzés és közösségfejlesztő rendezvények – többek között ilyen tevékenységekkel segítik elő a társadalmi felzárkózást Kisléta községben, ahol 2018.08.15-én tartották az EFOP-1.6.2-16-2017-00117 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kislétán” című projekt szakmai nyitó rendezvényét, amit 2018.08.18-án egy nagyszabású közösségi nyitó rendezvény követett.

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A program elsődlegesen a szegregátum lakóinak szemléletformálására irányul, komplex megközelítést alkalmazva, azonban a település egységességét erősítve a szegregálódás mértékének csökkentését célozva a település teljes lakossága számára biztosít olyan akciókat, amelyek növelik az elfogadást. A fenti célok elérését Kisléta Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.
A projekt 36 hónapig tartó megvalósítási időszakában öt képzést (Parkgondozó képzés – OKJ, Mezőgazdasági munkás képzés – OKJ, Motorfűrész-kezelő képzés – OKJ, Intézményi takarító képzés – OKJ, Kézműves térkő gyártó) valósítanak meg a településen, ezzel segítve az alacsony és/vagy nem megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező emberek munkához jutását. Emellett lesznek többek között különböző közösségfejlesztő rendezvények, a lakókörnyezet higiéniájának javulását szolgáló beavatkozások, tehetségfejlesztő, képesség- és kompetenciafejlesztő foglalkozások, sport és játékos szabadidős programok, valamint egészségmegőrzést, egészségfejlesztést, egészségtudatosság erősítését szolgáló programok.

A projekt keretén belül kialakításra kerül a település integrált részén a Csillagház, illetve a szegregátum területén a Csillagpont, melyek a tervezett szolgáltatásokhoz és programokhoz biztosítanak helyet.
A fejlesztéssel érintett gyermekek esetében a tehetséggondozás és az iskolai felzárkóztatás, valamint a játékos programok, a bevont aktív korúak esetében pedig a képzések, életviteli foglalkozások, egészségügyi és szociális programelemek járulnak hozzá a mélyszegénység felszámolásához.

 

 

 

 

2019. március 06.:

http://kolcseytv.hu/felzarkoztato-program-kisletan/?fbclid=IwAR08X8RrI3Pn5nyoNLaIuc6EQzaJoG_5HWHEpu5cqdDGMmu1dxgQigplcvg

https://frissmedia.hu/hir/400-millio-forintos-program-kisletan/10533?fbclid=IwAR3Q7g1UdR3Z8rucbqm13IGD3UiYZyMHZj7a8pSvZtCDFyBrSm1mbv4-6Lk#

http://www.szon.hu/nagy-lehetosegek-elott-all-kisleta/4164212