EFOP-2.4.1-16-2018-00119

2018.| 10. | 01.
Kisléta Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LAKHATÁSI MOBILITÁSSAL TÁMOGATJÁK AZ INTEGRÁCIÓT ÉS A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁST KISLÉTÁN

Szociális bérlakások építésével mozdítja elő az integrációt Kisléta Község Önkormányzata. Az EFOP-2.4.1-16-2018-00119 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási körülmények javításával Kislétán” című projekt keretében felépítenek továbbá egy Csillag Szolgáltatóházat és egy Csillag szolgáltató pontot is, amelyek a szolgáltatások jobb hozzáférhetőségének biztosításával járulnak hozzá a társadalmi felzárkózáshoz.

A lakhatási beruházásokkal, valamint a Csillag szolgáltatóház és a Csillag szolgáltató pont biztosításával a cél, hogy elősegítsék a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációját. A lakásberuházás a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba.

A szegregátum területén kialakításra kerülő Csillag szolgáltató pont a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítja/biztosítja, az integrált területen kialakításra kerülő Csillag szolgáltatóházban pedig a település teljes lakossága számára biztosítanak számos szolgáltatást. Emellett közterület fejlesztés is megvalósul majd, ami szintén a településen lakók életkörülményeinek javítását szolgálja.

A 2018. október 1-jén kezdődött infrastrukturális elemeket tartalmazó projekt szorosan kapcsolódik a 2018. augusztus 15-én indult „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kislétán” című projekthez, amiben többek között képzéseket, közösségfejlesztő rendezvényeket, képesség és kompetenciafejlesztő foglalkozásokat valósítanak meg. Így a két projekt egymással szinergiában segíti a település vezetése által deklarált társadalmi felzárkózás megvalósulását.
2019. március 06.
Adatvédelmi tájékoztató - GDPR
Bontási jegyzőkönyv - EFOP-2.4.1-16-2018-00119
Eljárást megindító határozat - EFOP-2.4.1-16-2018-00119
Közbeszerzési dokumentumok módosítása - EFOP-2.4.1-16-2018-00119
Ajánlattételi felhívás - EFOP-2.4.1-16-2018-00119