Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX BEAVATKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL SEGÍTIK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREKET KISLÉTÁN


Képzések, egészségügyi szűrések, az egészséges életmódra való ösztönzés és közösségfejlesztő rendezvények – többek között ilyen tevékenységekkel segítik elő a társadalmi felzárkózást Kisléta községben, ahol 2018.08.15-én tartották az EFOP-1.6.2-16-2017-00117 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kislétán” című projekt szakmai nyitó rendezvényét, amit 2018.08.18-án egy nagyszabású közösségi nyitó rendezvény követett. A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A program elsődlegesen a szegregátum lakóinak szemléletformálására irányul, komplex megközelítést alkalmazva, azonban a település egységességét erősítve a szegregálódás mértékének csökkentését célozva a település teljes lakossága számára biztosít olyan akciókat, amelyek növelik az elfogadást. A fenti célok elérését Kisléta Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.
A projekt 36 hónapig tartó megvalósítási időszakában öt képzést (Parkgondozó képzés – OKJ, Mezőgazdasági munkás képzés – OKJ, Motorfűrész-kezelő képzés – OKJ, Intézményi takarító képzés – OKJ, Kézműves térkő gyártó) valósítanak meg a településen, ezzel segítve az alacsony és/vagy nem megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező emberek munkához jutását. Emellett lesznek többek között különböző közösségfejlesztő rendezvények, a lakókörnyezet higiéniájának javulását szolgáló beavatkozások, tehetségfejlesztő, képesség- és kompetenciafejlesztő foglalkozások, sport és játékos szabadidős programok, valamint egészségmegőrzést, egészségfejlesztést, egészségtudatosság erősítését szolgáló programok.
A projekt keretén belül kialakításra kerül a település integrált részén a Csillagház, illetve a szegregátum területén a Csillagpont, melyek a tervezett szolgáltatásokhoz és programokhoz biztosítanak helyet.
A fejlesztéssel érintett gyermekek esetében a tehetséggondozás és az iskolai felzárkóztatás, valamint a játékos programok, a bevont aktív korúak esetében pedig a képzések, életviteli foglalkozások, egészségügyi és szociális programelemek járulnak hozzá a mélyszegénység felszámolásához.