RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZA Kislétai Római Katolikus Egyház története:

Az első kislétai római katolikus templom a református templom volt, amelyet 1336-ban Szent János apostol és evangélista tiszteletére szenteltek fel.
1567 után a kislétai katolikus templom a Kisléta Református Egyház tulajdonába került át.

1671-ben Báthory Zsófia fegyverrel foglalta vissza a templomot a katolikusok részére.
Az Ónodi Országgyűlésen 1704-ben olyan döntés született, hogy a templom ismét a reformátusoké lesz.

Kislétán 1730 körül Olsavszki Mihály megalapította a Kislétai Görög katolikus Egyházközséget, és 1753 már sövényfalú, szalmával fedett görög katolikus templomról tudunk, majd 1820 körül megépült a tégla templom.
Minden hónap 4-ik vasárnapján a kislétai görög katolikus templomban tartott szentmisét a Pócspetriből kijáró római katolikus plébános.
Az 1779. évi Egri Püspöki látogatási jegyzőkönyv leírja, hogy a falu bejáratánál egy 1797-ben állított fakereszt található, rajta a Megváltó képe.
Kisléta filiában nagyságos Madátsi András, György és Tamás gróf urak a kegyúr, a plébános: Paulai Ferenc 27 évig szolgált Pócspetriben.

1909-ben Dr. Baranyai József pócspetri plébános irányításával 5.934 kor. 02 fillér kiadással, amiből 2.839 kor 61 fillér egyházmegyei segély volt, iskolakápolna épület cseréptetővel.
A tanítónő: Bagaméri tanítónő nagyon népszerű volt, kiválóan tanított és nevelt, ezért szívesen járatták ide gyermekeiket a szülők.

Az iskola kápolnát 1950-ben államosították. Egy idő után Gondos István plébános nem tudni miért – megszüntette a misézést az iskola kápolnában és visszatért a görög katolikus templomban való misézésre, minden hónap 4-ik vasárnapján.
A rendszerváltozás után az egyházközség visszakérte. Tanítás a teremben évek óta nem volt, raktárnak használták, az iskolaterem tele volt értéktelen holmikkal, beázást nem szüntették meg, kirothadt egy gerenda és a beázások miatt több szarufa volt ilyen állapotban, tetőzete teljesen rossz.

Az Egyházmegyei Hatóság, a hívek anyagi támogatással, kézi munkájukkal sokat segítettek: Angyal Géza tanár úr és felesége, Fekete István, Böszörményi Albertné, Pénzes Sándor polgármester és hozzátartozói. A harangot Czike Imre ciszterci szerzetesatya ajándékozta. A villanyszerelést Farkas Zoltán vállalta és végezte el. A Fájdalmas Szűzanya oltárképet Lippai Csaba görög katolikus parókus hozta át a görög katolikus templomból.

A felszentelést 1997. szeptember 21-én Bosák Nándor megyéspüspök úr végezte, vasárnapokon délelőtt fél 12-kor és minden kedden este voltak a szentmisék.
2008-ban Bosák Nándor püspök úr Kislétát átcsatolta a Kállósemjéni plébániához és Horváth János esperes úrra bízta ellátását.

Római katolikus atya:
Horváth János
06 30 445 4717
Római katolikus templom
18
A Kislétai Római Katolikus Egyház története